Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tăng dân số tự nhiên là kết quả của số người sinh ra nhiều hơn sô người tử vong.

Tăng dân số tự nhiên là kết quả của số người sinh ra nhiều hơn sô người tử vong. Tuy nhiên trong thực tế, sự tăng giảm dân số thực còn chịu ảnh hưởng của sự di cư (một số người chuyên từ nơi này tới sông ở nơi khác).

Để hạn chế ảnh hưởng xấu của việc tăng dân số quá nhanh, mồi quốc gia cần phải phát triển dân số hợp lí. ở Việt Nam đã và đang thực hiện Pháp lệnh dân số nhằm mục đích đảm bảo chất lượng cuộc sống của mồi cá nhân, gia đình và toàn xà hội. Số con sinh ra phải phù hợp với khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc của mồi gia đình và hài hoà với sự phát triển kinh tế - xã hội, tài nguyên, môi trường cùa đất nước. Nhà nước Việt Nam vận động mỗi gia đình chi có 1 - 2 con.