Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vì tuy Pháp là nước thắng trận, nhưng đất nước bị tàn phá nặng nề.

Vì tuy Pháp là nước thắng trận, nhưng đất nước bị tàn phá nặng nề, kinh tế kiệt quệ. Để bù lại những thiệt hại do chiến tranh, thực dân Pháp đã đẩy mạnh khai thác thuộc địa ở Đông Dương, trong đó có Việt Nam.