Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ?

Nhà Lý giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ vì :
Chính quyền mà nhà Lý xây dựng là chính quyền quân chủ, vua đứng đầu nhà nước, theo chế độ cha truyền con nối. Việc giao chức vụ quan trọng cho người thân cận nắm giữ để đảm bảo quyền lợi của dòng tộc.