Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí (hình 31,32) nói lên.

Sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí (hình 31,32) nói lên :
- Các làng bản, bộ lạc có giao lưu với nhau nhưng cũng có xung đột.
- Đồng là nguyên liệu chủ yếu không chỉ để chế tạo công cụ lao động mà còn để chế tạo các loại vũ khí.