Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn - Loigiaihay s sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn, đặt một hiệu điện thế u vào hai đầu một dây dẫn. điện trở của dây dẫn, vật lý 9 bài 9, điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào, khi chiều dài của dây dẫn đồng chất tiết diện đều tăng lên 2 lần thì điện trở của nó, công thức tính tiết diện dây dẫn lớp 9, điện trở dây dẫn, công thức tính điện trở suất

Điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng 1 vật liệu...

Hãy tính điện trở tương đương R2 của hai dây dẫn trong sơ đồ...

Cho rằng các dây dẫn với tiết diện 2S và 3S có điện trở tương ứng...

Hai dây đồng có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện...

Hai dây nhôm có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện...

Một dây đẫn bằng constantan (một loại hợp kim) dài l1 = 100 m...

Một sợi dây sắt dài l1 = 200 m...

Bài học xem nhiều