Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bai 1: Su phu thuoc cua cuong do dong dien va hieu dien the giua hai Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai & điện trở của dây dẫn định luật ôm, mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn, mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế, quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế, bài tập sự phụ thuộc của cường độ dòng điện, vật lý 9 bài 2, soan bài sự phụ thuộc của cường độ dòng điện, điện trở của dây dẫn định luật ôm sbt

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế...

Quan sát sơ đồ mạch điện...

Từ kết quả thí nghiệm, hãy cho biết, khi ta thay đổi hiệu điện thế...

Từ đồ thị 1.2 hãy xác định:...

Trong bảng 2 có ghi một số giá trị của U và I đo được...