Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh soạn bài luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh, các phương pháp biểu đạt, các biện pháp nghệ thuật trong văn học, các biện pháp nghệ thuật trong thơ, soạn bài đấu tranh cho 1 thế giới hòa bình, các phương pháp thuyết minh thường dùng, soạn bài sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh, văn bản ngọc hoàng xử tội ruồi xanh

Tác giả đã sử dụng các biện pháp tưởng tượng, liên tưởng để giới thiệu sự kì lạ của Hạ Long qua các đặc điểm sau:

Văn bản Ngọc Hoàng xử tội Ruồi xanh như một truyện ngắn, một truyện vui, vậy mà là văn bản thuyết minh. Các phương pháp thuyết minh được sử dụng là: