Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lý thuyết sóng dừng - vật lý Xác định các đặc trưng của sóng dừng - vật lý Bài 3. Sóng dừng. - vatlyvmd - Google Sites bài tập sóng dừng, điều kiện cộng hưởng của sóng dừng, bài tập về sóng dừng có lời giải, điều kiện cộng hưởng sóng dừng trên dây, lý thuyết sóng dừng, mô tả thiết bị và phương pháp tạo ra sóng dừng của âm trong không khí, biên độ sóng dừng, bài tập về phương trình sóng dừng

1. Sự phản xạ sóng

Sự phản xạ sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì ?

Sự phản xạ sóng trên vật cản tự do có đặc điểm gì ?

Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì ?

Nút, bụng của sóng dừng là gì ?

Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định.

Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do.

Một dây đàn dài 0,6 m hai đầu cố định dao động với một bụng độc nhất (ở giữa dây). Tính bước sóng λ của sóng trên dây.