Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lý thuyết sóng cơ và sự truyền sóng cơ - vật lý Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - vật lý Sóng Cơ Và Sự Truyền Sóng - Thầy Phạm Quốc Toản - YouTube giao thoa sóng cơ học, phương trình truyền sóng, bài tập sóng cơ và sự truyền sóng cơ, phương trình sóng cơ, phương trình sóng tổng hợp, viết phương trình truyền sóng trong môi trường đàn hồi, các dạng bài tập sóng cơ, một sóng cơ ngang truyền trên một sợi dây rất dài có phương trình u=6cos

Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất.

Thế nào là sóng ngang ?

Bước sóng là gì ?

Viết phương trình sóng.

Tại sao có thể nói sóng vừa có tính tuần hoàn theo thời gian, vừa có tính tuần hoàn theo không gian ?

Tính tốc độ truyền sóng.