Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu hỏi 1: Tìm tên loài chim được kể trong bài.Câu hỏi 2: Tìm những từ ngữ được dùng: Câu hỏi 3: Em thích con chim nào trong bài? Vì sao?

Câu hỏi 1: Tìm tên loài chim được kể trong bài.

-  Hướng dẫn: Em đọc kĩ lại bài, tìm xem trong bài nói đến những loài chim nào? Tìm được các loài chim đấy, đó chính là nội dung câu trả lời.

- Gợi ý: Các loài chim được nói tới trong bài đó là: “gà con, chim sáo, chìa vôi, chèo bẻo, chim sẻ, chim sâu, chim tu hú, chim cú mèo”.

Câu hỏi 2: Tìm những từ ngữ được dùng:

a) Để gọi các loài chim.

b) Để tả đặc điểm các loài chim.

-   Hướng dẫn: Dựa vào mẫu đã cho, em tìm xem trong bài có những loài chim nào được dùng từ như mẫu đã cho cùng với những đặc điểm của nó.

- Gợi ý.

a) Tác giả dùng những từ sau để gọi chim:

Em (sáo), cậu (chìa vôi), thím (khách), bà (chim sẻ), mẹ (chim sâu), cô (tu hú), bác (cú mèo).

b) Từ ngữ chỉ đặc điểm các loài chim: “vừa đi vừa nhảy, chạy lon ton, nói linh tinh, hay nghịch hay tếu, chao đớp mồi, hay mách lẻo, nhặt lân la, có tình có nghĩa, giục hè đến mau, nhấp nhem buồn ngủ.

 Câu hỏi 3: Em thích con chim nào trong bài? Vì sao?

- Hướng dẫn: Trong tất cả các loài chim, em thích loài chim nào thì nói lên loài chim đó và giải thích.