Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm hiểu ý kiến của nhà văn Tô Hoài: Nhà vãn Tô Hoài phân quá trình trau dồi vốn từ của đại thi hào Nguyễn Du bằng cách học ăn tiếng nói của nhân dân.

I. RÈN LUYỆN DỂ NẮM VỮNG NGHĨA CỦA TỪ VÀ CÁCH DÙNG TỪ

Ý kiến Phạm Văn Đồng có 2 ý quan trọng:

a)    Tiếng Việt là một ngôn ngữ giàu đẹp, có khả năng đáp ứng nhu cầu nhận thức và giao tiếp của người Việt.

b)    Muốn phát huy tốt khả năng của tiếng Việt, mỗi cá nhân phải không ngừng trau dồi vốn từ của mình, biết vận dụng vốn từ một nhuần nhuyễn.

II. RÈN LUYỆN ĐỂ LÀM TÀNG VỐN TỪ

Tìm hiểu ý kiến của nhà văn Tô Hoài: Nhà vãn Tô Hoài phân quá trình trau dồi vốn từ của đại thi hào Nguyễn Du bằng cách học ăn tiếng nói của nhân dân.

Việc trau dồi vốn từ mà Tô Hoài đề cập đến được thực hiện theo thức học hỏi để biết thêm những từ mà mình chưa biết.