Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu hỏi 1: Khi đang tập dưới đáy sông, Tôm Càng gặp chuyện gì?Câu hỏi 2: Cá Con làm quen với Tôm Càng như thế nào?Câu hỏi 3: Đuôi và vẩy Cá Con có ích lợi gì?Câu hỏi 4: Kể lại việc Tôm Càng cứu Cá Con.Câu hỏi 5 - Em thấy Tôm Càng có gì đáng khen?

Câu hỏi 1: Khi đang tập dưới đáy sông, Tôm Càng gặp chuyện gì?

-    Hướng dẫn: Em đọc đoạn 1, tìm xem có sự việc gì xảy ra khi Tôm Càng đang tập búng? Tìm sự việc đó.

-    Gợi ý.Khi đang tập dưới đáy sông, Tôm Càng thấy......................

Câu hỏi 2: Cá Con làm quen với Tôm Càng như thế nào?

-    Hướng dẫn: Em đọc kĩ doạn đối thoại giữa Cá Con và Tôm Càng, sẽ thấy được Cá Con chủ động làm quen 'với Tôm Càng như thế nào. Đó là nội dung câu trả lời.

-    Gợi ý - Thấy Tôm Càng ngó mình trân trân, Cá Con chủ động chào trước, tự giới thiệu

Câu hỏi 3: Đuôi và vẩy Cá Con có ích lợi gì?

-    Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 2 và đoạn 4 sẽ tìm thấy ích lợi của cái đuôi và vẩy Cá Con. Tìm được ích lợi, tác dụng đó là em đã có nội dung trả lời.

-     Gợi ý:

-      Đuôi của Cá Con dùng - làm mái chèo, bánh lái để di chuyển (bơi lội).

-     Vẩy Cá Con là bộ............ bảo vệ.

Câu hỏi 4: Kể lại việc Tôm Càng cứu Cá Con.

-      Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 3 của truyện rồi dùng ngôn ngữ của mình kể lại ngắn gọn.

Câu hỏi 5 - Em thấy Tôm Càng có gì đáng khen?

-      Hướng dẫn: Qua hành động cứu Cá Con của Tôm Càng, em thử nêu những ý kiến của mình về hành động ấy.

-       Gợi ý: Qua hành động cứu Cá Con của Tôm Càng em thấy: Tôm Càng là một người bạn dám liều        Tôm Càng thật đáng khen.

Các bài học nên tham khảo