Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Để chứng minh cho nhận định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”, tác giả đã đưa ra những dẫn chứng nào và sắp xếp theo trình tự như thế nào?

1: Bài văn này nghị luận về vấn đề gì? Em hãy tìm ở phần ở đầu câu chốt thâu tóm nội dung vấn đề nghị luận trong bài.

Vấn đề nghị luận và câu chốt:

Bài văn nghị luận về vấn đề tinh thần  yêu nước của nhân dân ta. Câu văn chủ chốt thâu tóm nội dung vấn đề nghị luận trong bài văn ở phần đầu là: "Dân ta có một lòng  nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”.

2: Tìm bố cục bài văn và lập dàn ý theo trình tự lập luận trong bài.
- Bố cục: ba phần.

- Dàn ý:

+ Mở bài (Từ "Dân ta..." đến kẻ cướp nước"). Nêu vấn đề nghị luận: Tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báu của nhân dân ta, đó là môt sức  mạnh to lớn trong các cuộc chiến đấu chống xâm lược.

+ Thân bài (Từ "Lịch sử.... đến “lòng nồng nàn yêu nước"). Chứng minh thần yêu nước trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc và trong cuộc  kháng chiến hiện tại.

+ Kết bài (Từ “Tinh thần... ” đến hết): Nhiệm vụ của Đảng là phải làm cho thần yêu nước của dân đưực phát huy mạnh mẽ trong mọi công việc kháng chiến.

3: Để chứng minh cho nhận định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”, tác giả đã đưa ra những dẫn chứng nào và sắp xếp theo trình tự như thế nào?

Để chứng minh cho nhận định:

"Dân ta có một lòng nàn yêu nước. Đó lù một truyền thống quý báu của

ta”, tác giả đã đưa ra những dẫn chứng biểu hiện tinh thần yêu nước trong cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc trong lịch sử và hiện tại. Trọng tâm của việc chứng minh tinh thần yêu nước là những biểu hiện trong cuộc kháng chiến hiện tại. Do đó ở phần nội dung, lác giả đã neu dẫn chứng cụ thể về những việc là hành động của mọi giới, mọi tầng lớp trong nhân dân. Đồng thời, tác giả cũng đi từ lời nhận xét bao quát đến những dẫn chứng cụ thể.

4: Trong bài văn, tác giả đã sử dụng những hình ảnh so sánh nào? Nhận xét về tác dụng của biện pháp so sánh ấy. 
Trong bài văn, có những hình ảnh so sánh ở đoạn cuối.

“Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi giấu kín đáo trong rương, trong hòm.”

Bằng những hình ảnh đưực so sánh ấy, người đọc có thể hình dung rất rõ ràng hai trạng thái của tinh thần yêu nước: tiềm tàng, kín đáo và biểu lộ ràng, đầy đủ.

5: Đọc lại đoạn văn: “Đồng bào ta ngày nay” đến “nơi lòng nồng nàn yêu nước”, và hãy cho biết:
Đọc lại đoạn văn:

a) Câu mở đọạn:” Đồng bào ta ngày nay  cũng rất xứng đáng với tổ tiên ngày trước".

Câu kết đoạn: “Những cử chí cao quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm, nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước".

b) Dần chứng được sắp xốp theo cách liệt kê với mô hình utừ... đến”.

c) Các sự việc còn con người được liên kết theo mô hình được liên kết mô hình “Từ... đến ” có mối quan hệ hợp lí, được sắp xếp theo cùng một diện như: lứa tuổi, tầng lớp, giai cấp, nghề nghiệp, địa bàn cư trú.

6: Theo em nghệ thuật nghị luận ở bài này có những đặc điểm gì nổi bật? (Bố cục, chọn lọc dẫn chứng và trình tự đưa dẫn chứng, hình ảnh so sánh).

(Xem phần Ghi nhớ trang 27 SGK).