Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu hỏi 1: Nhà thơ nghe tiếng chổi tre vào những lúc nào?Câu hỏi 2: Tìm những câu thơ ca ngợi chị lao công.Câu hỏi 3. Nhà thơ muốn nói với em điều gì qua bài thơ?

Câu hỏi 1: Nhà thơ nghe tiếng chổi tre vào những lúc nào?

-       Hướng dẫn: Đọc thầm bài thơ, tìm xem tiếng chổi tre thường xuất hiện vào thời điếm nào. Tìm được thời điểm đó, là em đã có câu trả lời đúng.

-       Gợi ý: Nhà thơ nghe tiếng chổi tre vào thời điếm mà mọi hoạt động của mọi vật mọi người đã ngưng (vào ban đêm: đêm hè khi con ve đã ngủ, đềm đông khi cơn giông vừa tắt..)

Câu hỏi 2: Tìm những câu thơ ca ngợi chị lao công.

-       Hướng dẫn: Đọc thầm bài thơ, tìm xem những từ ngữ nào ca ngợi chị lao công. Tìm được những từ ngữ đó là em đã tìm được câu trả lời.

-     Gợi ý: Đó là những câu thơ: “Chị lao công; Như sắt; Như đồng”.

Câu hỏi 3. Nhà thơ muốn nói với em điều gì qua bài thơ?

-       Hướng dẫn: Qua việc ca ngợi công việc và sự tận tụy của chị lao công, tác giả muốn nói với em rằng: Phải biết thương yêu, kính trọng và biết ơn những chị vệ sinh đường phố. Nghề nào cũng đẹp, cũng vinh quang miễn là ích nước lợi dân, làm đẹp cuộc sống.