Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Cuộc chiến đấu giữa con người với cơn bão biển được miêu tả theo trình tự nào?Câu 2. Tìm các từ ngữ, hình ảnh nói lên sự de dọa của cơn bão biển.Câu 3. Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả như thế nào?Câu 4. Những từ ngữ, hình ảnh nào thể hiện lòng dũng cảm, sức mạnh và chiến thắng của con người trước cơn bão biển?

Câu 1. Cuộc chiến đấu giữa con người với cơn bão biển được miêu tả theo trình tự nào?

Cuộc chiến đấu giữa con người với cơn bão biển được miêu tả theo trình tự sau: Cơn bão biển dữ dội dâng nước tấn công vào cuộc sống của con người và sức tàn phá cùa nó ngày càng mạnh hơn. Con người quyết tâm chống lại để giữ vững quãng đê ngăn nước.

Câu 2. Tìm các từ ngữ, hình ảnh nói lên sự de dọa của cơn bão biển.

Các từ ngữ, hình ảnh sau đây nói lên sự đe dọa của cơn bão biển: Gió đã bắt đầu mạnh. Gió lên, nước biển càng dữ. Khoảng mênh mông ầm ĩ càng lan rộng mãi vào. Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con mập đớp con cá chim nhỏ bé.

Câu 3. Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả như thế nào?

Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả như sau: Một tiếng ào dữ dội. Như một đàn cá voi lớn, sóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào.

Câu 4. Những từ ngữ, hình ảnh nào thể hiện lòng dũng cảm, sức mạnh và chiến thắng của con người trước cơn bão biển?

Những từ, hình ảnh sau đây thể hiện điều đó: Một tiếng reo to nổi lên, rồi ầm ầm, hơn hai chục thanh niên cả nam lẫn nữ, mỗi người vác một vác củi vẹt, nhảy xuống dòng nước đang cuốn dữ. Họ khoác vai nhau thành một sợi dây dài, lấy thân mình ngăn dòng nước mặn. Nước quật vào mặt, vào ngực, trào qua đầu hàng rào sống. Họ ngụp xuống, trồi lên, ngụp xuống,... có người ngã, có người ngạt. Nhưng những bàn tay khoác vai nhau vẫn cứng như sắt và thân hình họ cột chặt lấy những cọc tre đóng chắc, dẻo như chão. Đám người không sợ chết đã cứu được quãng đê sống lại.

Nội dung: Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết thắng của con người trong cuộc đấu tranh chinh phục thiên tai.