Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1: dưới chế độ a- pác- thai, người da đen bị đối xử như thế nào. Câu 2: người dân Nam Phi đã làm gì để xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc. Câu 3: vì sao cuộc đấu tranh chống chế độ a- pác - thai được đông đảo mọi người ủng hộ. Câu 4: hãy giới thiệu về vị tổng thống đầu tiên của Nam Phi

TẬP ĐỌC: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai

I. CÁCH ĐỌC

Đọc trôi chảy, lưu loát. Chú ý đọc đúng các phiên âm và tên riêng (A-pác-thai, Nen-xơn Man-đê-la).

Diễn cảm thể hiện sự bất bình với chế độ phân biệt chủng tộc và ca ngợi cuộc đâu tranh dũng cảm, bền bỉ của ông Nen-Xơn Man-đê-la và nhân dân Nam Phi.

Giải thích từ:

Bất bình: bực tức, oán giận, không bằng lòng.

Bình đẳng: nghĩa trong bài là mọi người đều có quyền lợi ngang nhau, đều được đôi xử như nhau, không phân biệt màu da.

II. GỢI Ỷ TÌM HIỂU BÀI

1. Dưới chế độ a-pác-thai, người da đen bị bạc đãi làm những công việc nặng nhọc, bẩn thỉu nhưng bị trả lương thấp, phải sống, chữa bệnh, làm việc ở những khu riêng biệt, không được hưởng chút tự do dân chủ nào.

2. Để xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc, người da đen ở Nam Phi đã đứng lên đòi bình đẳng. Cuộc đấu tranh của họ cuối cùng đã giành được thắng lợi.

3. Cuộc đâu tranh chống chế độ a-pác-thai được đông đảo mọi người trên thẻ' giới ủng hộ vì những ai yêu chuộng hòa bình và công lí đều không thể chấp nhận được một chính sách phân biệt chùng tộc dã man, tàn bạo như chế độ a-pác-thai.

4. Nen-xơn Man-đê-la sinh năm 1918, bị nhà cầm quyền Nam Phi xử tù chung thân năm 1964 vì đấu tranh chống chế đô a-pác-thai. Óng được trả tự do năm 1994 sau khi chê độ a-pác-thai bị xóa bỏ. Nen-Xơn Man-đê-la được Giải thường Nô-ben về hòa bình năm 1993.

Nội dung: Phản đối chê độ phân biệt chủng tộc, ca ngợi cuộc đấu tranh của người da đen ở Nam Phi.