Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

bài 1 nêu nguyên nhân và hậu quả của việc phá rừng ngập mặn bài 2 vì sao các tỉnh ven biển có phon trào trồng rừng ngập mặn bài 3 nêu tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi

TẬP ĐỌC         Trồng rừng ngập mặn

I.CÁCH ĐỌC

-  Đọc trôi chảy, lưu loát bài văn.

-   Giọng rõ ràng rành mạch mang tính thông báo, đúng với nội dung văn bản khoa học.

*  Giải thích từ:

-  hậu quả: những kết quả sinh ra về sau.

-  hải sản: các sản vật có ở biển như tôm, cua, cá...

II.GỢI Ý TÌM HIỂU BÀI

1.Nguyên nhân của việc phá rừng ngập mặn là do chiến tranh, các qi trình làm đê lấn biển, làm đầm nuôi tôm...

Hậu quả là lá chắn bảo vệ dẽ biển không còn, đê diều dễ bị xói lở, bị vỡ khi có gió bão, sóng lớn!

2. Các tỉnh ven biển (Minh Hải, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Tràng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh) có phong trào trồng rừiụ ngập mặn vi các tỉnh này làm tốt cóng tác thông tin tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ tác dụng cùa rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều.

3. Rừng ngập mặn được phục hồi đã phát huy tác dụng bảo vệ vững chá đê biển, tàng thu nhập cho người dân nhờ lượng hải sản tăng nhiều, các loà. chim nước trở nên phong phú.

Nội dung: Nguyên nhân khiến rừng ngập mặn bị tàn phá, thành tích khôi phục rừng ngập mặn những năm qua, tác dụng của rừng ngập mặn khi  được phục hồi.