Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Nêu những hình ảnh gắn liền với quê hương (ba khổ đầu) Trả lời: Những hình ảnh gắn liền với quê hương là: chùm khế ngọt, đường đi học có bướm vàng bay, con diều biếc thả trên đồng, con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông, cầu tre nhỏ, hình ảnh mẹ che nghiêng nón lá, đêm trăng tỏ có hoa cau rụng.

1. Nêu những hình ảnh gắn liền với quê hương (ba khổ đầu)
Trả lời: Những hình ảnh gắn liền với quê hương là: chùm khế ngọt, đường đi học có bướm vàng bay, con diều biếc thả trên đồng, con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông, cầu tre nhỏ, hình ảnh mẹ che nghiêng nón lá, đêm trăng tỏ có hoa cau rụng.
2. Vì sao quê hương được so sánh với mẹ ?
Trả lời: Quê hương được so sánh với mẹ vì đó là nơi ta được sinh ra và được nuôi dưỡng ngày một trưởng thành giống như mẹ đã sinh ra ta và đã chăm lo nuôi dạy ta thành người.
3. Em hiểu ý 2 dòng thơ cuối như thế nào ?
Trả lời: Ai cũng phải có lòng yêu quê hương, phải có tình cảm gắn bó với quê hương. Nếu không yêu quê hương thì khác nào không yêu người mẹ đã sinh ra mình. Như vậy thì sao có thể là một con người tốt được.
Nội dung: Tình yêu quê hương là tình cảm tự nhiên, sâu sắc tình yêu quê hương đã làm cho ta lớn lên và trưởng thành.

Các bài học nên tham khảo