Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu hỏi 1. Khỉ đối xử với Cá Sấu như thế nào?Câu hỏi 2: Cá Sấu định lừa Khả như thế nào?Câu hỏi 3: Khỉ nghĩ ra mẹo gì đế thoát nạn?Câu hỏi 4: Tại sao Cá Sấu lại tẽn tò, lủi mất? Câu hỏi 5: Hãy tìm những từ nói lên tính nết của hai con vật?

Câu hỏi 1. Khỉ đối xử với Cá Sấu như thế nào?

-    Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn một, tìm xem thái độ và hành động   của Khỉ thể hiện như thế nào với Cá Sấu. Tìm được những biếu hiện đó là em đã tìm được nội dung câu trả lời.

-      Gợi ý: Khỉ đối xử với Cá Sấu rất thân thiện thể hiện: "Mời Cá Sấu hái     ăn”.

Câu hỏi 2: Cá Sấu định lừa Khả như thế nào?

-       Hưởng dẫn: Em dọc kĩ đoạn 2, tìm xem hành động cùa Cá Sấu lừa Khỉ bằng cách nào? Tìm được hành động ấy là em đă tìm được nội dung câu trả lời.

-     Gợi ý: Cá Sấu định lừa Khỉ bằng cách: “Mời.........................

Câu hỏi 3: Khỉ nghĩ ra mẹo gì đế thoát nạn?

Hướng dẫn: Em đọc lại phần cuối của đoạn 2, em sẽ tìm được cái mẹo mà Khỉ đã đánh lừa được Sấu. Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi.

-       Gợi ý: Khỉ nghĩ ra mẹo, nói với Cá Sấu: “Chuyện................. dâng lênvua của bạn”

Câu hỏi 4: Tại sao Cá Sấu lại tẽn tò, lủi mất?

Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 3, sẽ tìm được lí do vì sao Sấu tẽn tò, lủi mất.

-       Gợi ý: Sấu tẽn tò, lủi mất là vì bị Khỉ mắng là kẻ................... Sấu cảmthấy quá ngượng ngùng, xấu hổ trước...................

 Câu hỏi 5: Hãy tìm những từ nói lên tính nết của hai con vật?

-       Hướng dẫn: Qua câu chuyện trên, em biết được ai tốt, ai xấu ai thông minh, ai đần độn rồi. Từ đó, em có thể tìm những từ nói lên tính nết của hai con vật.

-       Gợi ý: Những từ nói lên tính nết của hai con vật:

+ Khỉ: vui vẻ, tốt bụng, thật thà, thông minh.

+ Sấu: bẩn tướng, lừa đảo, bội bạc, ngu dốt,...

Các bài học nên tham khảo