Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mỗi đoạn văn dó tả ai? Người đó có đặc điểm gì nổi bật? Đặc điểm đó được thể hiện ở những từ ngữ và hình ảnh nào?

Nội dung: Đọc các đoạn văn trong mục I .SGK và trả lời các câu hói

a)    Mỗi đoạn văn dó tả ai? Người đó có đặc điểm gì nổi bật? Đặc điểm đó được thể hiện ở những từ ngữ và hình ảnh nào?

b)   Trong các đoạn văn đó, đoạn nào tập trung khắc hoạ chân dung nhân vật, đoạn nào tả người gắn với công việc? Yêu cầu lựa chọn chi tiết và hình ảnh ở mỗi đoạn có khác nhau không?

c)     Đoạn văn thứ ba gần như một bài văn miêu tả hoàn chỉnh có ba phần. Em hã chỉ ra và nêu nội dung chính của mỗi phần. Nếu phải đật tên cho văn bản này thì em sẽ đặt là gì?

Trá lời:

a)    Đoạn văn I: Tả dượng Hương Thư - người chèo thuyền, vượt thác.

-  Đặc điểm nổi bật: mạnh mẽ, oai phong, hùng dũng.

-  Nhưng từ ngữ, hình ảnh:

+ như một bức tượng doin’ cỉúc;

+ các bắp thịt cuồn cuộn;

+ hai hàm rủng cắn chật, quai hàm bạnh ra, mắt nảy lửa, ghì trên ngọn sào nh một hiệp sĩ.

*  Đoạn 2: Tả cai Tứ

-  Đặc điểm nổi bật: xấu xí, gian tham.

-  Những từ ngữ và hình ảnh:

+ Thấp gầy, tuổi âộ 45, 50;

+ Mặt vuông nhưng hai má hóp lại;

+ Cặp lỏng mày lổm cìiổm trên gò xương, lấp lánh đỏi mắt gian hùng;

+ Mũi gổ sống mương;

+ Bộ ria mép cố giấu giếm, đậy diêm cái mồm toe toét, tối om;

+ Răng vàng hợm của.

*  Đoạn 3: Tả hai đố vật tài mạnh: Quấm Đen và Ồng Cản Ngũ.

-  Đặc điểm nổi bật: nhanh nhẹn, khoẻ mạnh.

-  Những từ ngữ và hình ảnh:

+ Lăn xả đánh ráo riết, thế đánh lắt léo, hóc hiểm, thoắt biến hoá khôn lường.

+ Đứng như cây trồng giữa xới, thò tay nhấc bổng như giơ con ếch có buộc dây nẹang bụng, thần lực ghê ghớm ...

b)    Đoạn 2 tập trung khác hoạ chân dung nhân vật.

Đoạn 1 và 3 miêu tả người gắn với công việc.

*  Yêu cầu lựa chọn chi tiết và hình ảnh ở mỗi đoạn có sự khác nhau.

c)     Đoạn 3. Bố cục ba phần:

-  Phần mở bài: Từ đầu đến “ nổi lên ầm ầm ” -» Giới thiệu chung về quang cả nơi diền ra keo vật.

-  Phần thân bài: Tiếp đến “ sợi dây ngang bụng ” -> Miêu tả chi tiết keo vật.

-  Kết bài: Phần còn lại -» Nêu cảm nghĩ và nhận xét về keo vật.

*  Có thê đặt tên cho bài văn là:

-  Keo vật thách đố

Quắm - Cản so tài.