Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tuỳ theo ý thích của từng HS. Chẳng hạn, có thể chọn nội dung thứ ba (Những giải pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông vì đó là trọng tâm của chủ đề được mọi người chú ý

I. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ

1. Xác định nội dung cần phát biểu

a. Theo anh (chị) chủ đề của cuộc hội thảo bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Những nội dung cơ bản trong hội thảo:

-   Những hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông đối với cuộc sống con người

-   Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông

-   Những giải pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông

b.      Anh / chị chọn nội dung nào để phát biểu? Vì sao?

-   Tuỳ theo ý thích của từng HS. Chẳng hạn, có thể chọn nội dung thứ ba (Những giải pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông vì đó là trọng tâm của chủ đề được mọi người chú ý.

2. Dự kiến đề cương phát biểu

Giả sử anh/chị chọn nội dung: Đi ẩu - nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Hãy dự kiến đề cương cho lời phát biểu.

Đề cương gợi ý:

-   Sơ qua về hậu quả nghiêm trọng của tại nạn giao thông

-   Nêu một số nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông

-   Bàn về những giải pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông

-   Tuyên truyền ý thức tự giác chấp hành luật giao thông cho mọi người

-    Phối kết hợp với các cấp chính quyền trong việc xử lí những người cố tình vi phạm luật giao thông

-   Tăng cường công tác giáo dục về luật an toàn giao thông trong nhà trường.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN

Từ kết quả phân tích đề tài cụ thể, hãy nêu khái quát đề cương của bài phát biểu ý kiến

-   Mở đầu: Có lời chào, giới thiệu với người nghe, lời nối tiếp (tóm tắt, ghi nhận hay phản đối ý kiến khác), giới thiệu chủ đề, nội dung mà mình sẽ phát biểu.

-   Nội dung phát biểu: lần lượt phát biểu từng nội dung theo trình tự hợp lí.

-    Kết thúc: Khái quát lại nội dung đã phát biểu, nhấn mạnh nội dung chính. Khẳng định tính đúng đắn và kêu gọi sự ủng hộ (nếu cần).

2. Hãy nêu những yêu cầu của việc phát triển ý kiến.

Yêu cầu lời phát biểu phải hướng vào người nghe, đưa ra được cái mới lạ, cái riêng của mình, song phải phù hợp với chủ đề phát biểu để lôi cuốn sự chú ý của người nghe.

-   Trình bày nội dung phát biểu theo đề cương đã dự kiến, tránh lan man xa đề, lạc đề.

-    Lời phát biếu ngắn gọn, súc tích nhưng cần có những ví dụ minh hoạ cần thiết.

Trong quá trình phát biểu, cần lưu ý điều khiển thái độ, cử chỉ, giọng nói theo phản ứng của người nghe.

Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học