Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1: Các phần in đậm trong cả ba câu trích đều đúng trong trường hợp nói đến cái chết.

Câu 1:

Các phần in đậm trong cả ba câu trích đều đúng trong trường hợp nói đến cái chết. Cách nói như thế là đế giảm nhẹ, để tránh đi phần nào sự đau buồn.

Câu 2

Tác giả dùng từ ngữ bầu sữa mà không dùng một từ ngữ khác cũng nghĩa là cốt để tránh thô tục.

Câu 3

Cách nói thứ hai tế nhị, nhẹ nhàng hơn đối với người tiếp nhận.