Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Người cán bộ về xuôi nhớ gì ở Việt Bắc ? Trả lời : Người cán bộ về xuôi nhớ "những hoa cùng người" ở Việt Bắc. Nhớ hoa có nghĩa là nhớ cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp của núi rừng Việt Bắc.

1. Người cán bộ về xuôi nhớ gì ở Việt Bắc ?
Trả lời : Người cán bộ về xuôi nhớ "những hoa cùng người" ở Việt Bắc. Nhớ hoa có nghĩa là nhớ cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp của núi rừng Việt Bắc. Nhớ người là nhớ những con người ở Việt Bắc chăm chỉ làm ăn và một lòng một dạ thủy chung với cách mạng.
2. Tìm các câu thơ cho thấy :
a) Việt Bắc rất đẹp :
• Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
• Ngày xuân mơ nở trắng rừng
• Ve kêu rừng phách đổ vàng
• Rừng thu trăng rọi hòa bình
b) Việt Bắc đánh giặc giỏi : k
Nhớ khi giặc đến giặc lùng Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây Núi giăng thành lũy sắt dày Rừng che bộ đội rừng vây quân thù
3. Vẻ đẹp của người Việt Bắc thể hiện qua các câu thơ nào ?
Trả lời: Vẻ đẹp của người Việt Bắc thể hiện qua các câu thơ sau :
• Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng
• Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang
• Nhớ cô em gái hái măng một mình
• Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung
Vẻ đẹp của người Việt Bắc là vẻ đẹp trong lao động và trong chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của cách mạng.
Nội dung: Ca ngợi đất và người Việt Bác rất đẹp và đánh giặc giỏi.

Các bài học nên tham khảo