Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Quê Páo ở đâu ? Trả lời: Quê Páo ở miền núi. Các câu sau đây cho biết điều đó : Ngọn núi ở lại cùng máy - Tiếng suối nhòa dần sau cây"

1. Quê Páo ở đâu ?
Trả lời: Quê Páo ở miền núi. Các câu sau đây cho biết điều đó : Ngọn núi ở lại cùng máy - Tiếng suối nhòa dần sau cây"
2. Páo đi thăm bố ở đâu ?
Trả lời : Páo đi thăm bố ở thành phố.
3. Những điều gì khiến Páo thấy lạ ?
Trả lời : Những điều ở thành phố khiến Páo thấy lạ là : đường rộng, sông sâu (hơn suối ở quê nhà), người và xe đi như gió thổi, ngước lên mới thấy mái nhà vì nhà cao như núi, nhà có mấy trăm cửa sổ, đường lên các tầng lầu quanh co.
4. Những gì Páo thấy giống quê mình ?
Trả lời: Những nét sau đây Páo cho thấy thành phố giống quê mình:
- Nhá cao sừng sững như núi.
- Đường lên đi vào trong ruột Quanh co như Páo leo đèo
- Bố ở tầng năm chót vót
- Gió như đỉnh núi bản ta
Nội dung: Sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng của bạn nhỏ ở miền núi về thăm nhà bố ở thành phố, bạn thấy cái gì cũng khác lạ nhưng vẫn nhớ đến quê nhà.

Các bài học nên tham khảo