Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mục đích viết truyện ngắn này của Nguyễn Công Hoan là gì? Từ đó khái quát giá trị hiện thực, ý nghĩa phê phán và giá trị nghệ thuật của truyện

Đề: Phân tích truyện ngắn Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan.

a. Gợi ý tìm hiểu đề:

HS đọc truyện ngắn và suy nghĩ về những vấn đề sau:

-   Đặc sắc của kết cấu truyện - Sự giống nhau và khác nhau giữa các sự việc (các cảnh) trong truyện. Tác giả kết câu truyện bằng một loạt sự việc bắt người đi xem bóng đá nhằm nói lên điều gì?

-    Mâu thuẫn và tính chất trào phúng của truyện thể hiện ở những điểm nào?

-   Đặc điểm ngôn ngữ của truyện (Ngôn ngữ người kể chuyện có đặc điểm gì? Ngôn ngữ của các nhân vật có những đặc điểm gì?).

-    Mục đích viết truyện ngắn này của Nguyễn Công Hoan là gì? Từ đó khái quát giá trị hiện thực, ý nghĩa phê phán và giá trị nghệ thuật của truyện

b. Dàn bài tham khảo:

* Mở bài:

Giới thiệu ngắn gọn về nhà văn Nguyễn Công Hoan và truyện ngắn Tinh thần thể dục

*  Thân bài:

Phân tích, chỉ ra điểm chung và nét riêng của các cảnh bắt người đi xem đá bóng...

-   Cảnh anh Mịch nhăn nhó với ông Lí

-   Cảnh bác Phô gái phân trần với ông Lí

-   Cảnh cụ phó Bính xin ông Lí cho thằng Sang đi thay con

-   Cảnh thằng Cò cùng đứa con trốn vào đống rơm bị người tuần phát hiện

-   Cuối cùng là cảnh Lí cùng tuần áp giải 94 người xếp hàng đi lên huyện. Phân tích mâu thuẫn giữa hình thức và thực chất của cái gọi là "tinh thần thể dục "trong truyện ngắn, từ đó nêu lên nghệ thuật trào phúng của truyện.

*  Kết bài:

Đánh giá chung về giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện ngắn.

Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học