Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

2. Đoạn văn kể chuyện vua Quang Trung đánh đồn Ngọc Hồ. Các em đọc đoạn văn, sau đó suy nghĩ và lần lượt trả lời các câu hỏi:

1. Đọc đoạn trích.

2. Đoạn văn kể chuyện vua Quang Trung đánh đồn Ngọc Hồ. Các em đọc đoạn văn, sau đó suy nghĩ và lần lượt trả lời các câu hỏi:

a)   Đoạn trích kể về việc gì?

b)   Sự việc ấy đã diễn ra như thê nào?

-     SGK nêu lên ý kiến của một HS kể ra các sự việc chính của đoạ văn đó và nêu vấn đề, yêu cầu HS lí giai bầng cách so sánh giữa đoạ văn chỉ nêu các sự việc chính với đoạn văn của các tác giả Ngô văn phái.

-     Các sự việc chính bạn nêu đã đầy đù.

-     Khi nối các sự việc ấy thành một đoạn vân, ta thấy nếu chỉ kể lạâ sự việc diễn ra như thế thì câu chuyện không sinh động.

-     Vì ở đây chỉ đơn giản kể lại các sự việc, tức là chỉ mới trả lời cáu hỏi việc gì, chứ chưa trả lời được câu hỏi việc đó diễn ra như thế nào

-      So sánh các sự việc chính mà bạn đã nêu với đoạn trích tronu nguyên bản để có thể rút ra nhận xét: nhờ có miêu tả bằng các chi tié- mới thấy được sự việc diễn ra như thế nào, nhờ yếu tố miêu tả mà trận đánh được tái hiện lại một cách sinh động.