Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1: Em hiểu những câu thơ sau muốn nói điều gì ?,Câu 2: Sự quan tâm chăm sóc của xóm làng đối với mẹ của bạn nhỏ được thể hiện qua những câu thơ nào ? Câu 3: Những chi tiết nào trong bài thơ bộc lộ tình yêu thương sâu sắc của bạn nhỏ đối với mẹ ?

Câu 1: Em hiểu những câu thơ sau muốn nói điều gì ?

      Lá trầu khô giữa cơi trầu

Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay

    Cánh màn khép lỏng cả ngày

Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa

Câu 2: Sự quan tâm chăm sóc của xóm làng đối với mẹ của bạn nhỏ được thể hiện qua những câu thơ nào ?

Câu 3: Những chi tiết nào trong bài thơ bộc lộ tình yêu thương sâu sắc của bạn nhỏ đối với mẹ ?

Trả lời:

Câu 1. Các câu thơ
“Lá trầu khô giữa cơi trầu
Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay Cánh màn khép lỏng cả ngày
Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa. ” đã cho biết mẹ của tác giả bị ốm: không ăn được trầu nên lá trầu nằm khô giữa cơi trầu, không đọc được nên Truyện Kiều gấp lại và không làm lụng được nên ruộng vườn sớm trưa đã vắng bóng mẹ.
Câu 2. Sự quan tâm chăm sóc của xóm làng đối với mẹ của bạn nhỏ được thể hiện qua những câu thơ khổ 3:
... Cô bác xóm làng đến thăm Người cho trứng, người cho cam Và anh y sĩ đã mang thuốc vào.
Câu 3. Những chi tiết trong bài thơ bộc lộ tình yêu thương sâu sắc đối với mẹ của bạn nhỏ là:
Nắng mưa từ những ngày xưa Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan...
Cả đời đi gió đi sương Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi.
Vì con mẹ khổ đủ điều Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn.
-» Xót thương mẹ.
Con mong mẹ khỏe dần dần Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say.

—> Mong mẹ chóng khỏe.

— Mẹ vui, con có quản gì
Ngâm thơ, kể chuyện, rồi thì múa ca Rồi con diễn kịch giữa nhà
Một mình con sắm cả ba vai chèo...
-> Làm mọi việc để mẹ vui.
- Mẹ là đất nước tháng ngày của con.
-» Mẹ là người có nhiều ý nghĩa to lớn...
Nội dung: Sự hiếu thảo, lòng biết ơn và tình cảm yêu thương sâu sắc của bạn nhỏ đối với người mẹ bị ốm.