Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Mè hoa sông ở đâu ?Câu 2. Tìm các từ ngữ tả mè hoa bơi lượn ?Câu 3. Xung quanh mè hoa còn có con vật nào? Đặc điểm chung của chúng?Câu 4. Chỉ ra hình ảnh nhân hoá mà em thích.

Câu 1. Mè hoa sông ở đâu ?

Trả lời : Mè hoa sống ở trong ruộng rộng, dưới ao sâu, trong đià con, đìa cạn.

Câu 2. Tìm các từ ngữ tả mè hoa bơi lượn ?

Trả lời : Các từ ngữ tả mè hoa bơi lượn dưới nước :

Ùa ra giỡn nước

Chị bơi đi trước

Em lươn theo sau

Câu 3. Xung quanh mè hoa còn có con vật nào? Đặc điểm chung của chúng?

Trả lời : Xung quanh mè hoa còn có cá chép, tôm tép, cua, cá cờ. Các câu thơ sau nói lên đặc điểm của mỗi loài :

Cá mè ăn nổi

Cá chép ăn chìm

Con tép lim dim

Trong chùm rễ cỏ

Con cua áo đỏ

Cắt cỏ trên bờ

Con cá múa cờ

Câu 4. Chỉ ra hình ảnh nhân hoá mà em thích :

Trả lời : Em thích các hình ảnh nhân hoá sau :

-     Gọi chúng gọi bạn Đắp đập be bờ Quăng đó, quăng lờ Cắm cờ lá chuối

-     Con tép lim dim Trong chùm rễ cỏ

-      Con cua áo đỏ Cắt cỏ trên bờ

-     Con cá múa cờ Đẹp ơi là đẹp

Nội dung: Tả cuộc sống dưới nước của mè hoa và các loài cua, tôm cá, tép,...

Các bài học nên tham khảo