Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1.Câu thơ của người bạn có gì vô lí ?Câu 2. Pus-kin đã chữa thơ giúp bạn như thế nào ?Câu 3. Điều gì làm cho bài thơ của Pus-kin hợp lí ?

Câu 1. Câu thơ của người bạn có gì vô lí ?

Trả lời : Câu thơ của người bạn Pus-kin vô lí ở chỗ : ông ấy cho rằng mọc trời mọc ở đằng tây, trong khi mặt trời mọc ở đằng đông.

Câu 2. Pus-kin đã chữa thơ giúp bạn như thế nào ?

Trả lời : Pus-kin đã làm tiếp ba câu thơ khác có thể kết hợp với câu thơ vô lí của bạn làm thành một bài thơ hoàn chỉnh, hợp lí.

Câu 3. Điều gì làm cho bài thơ của Pus-kin hợp lí ?

Trả lời : Pus-kin đã viết câu thứ hai để khẳng định "mặt trời mọc ở đằng tây" là một chuyện lạ. Chính điều này đã làm cho bài thơ của Puskin trở thành hợp lí.

Nội dung: Ca ngợi tài ứng tác thơ và sự sáng tạo của nhà thơ Pu-skin. 

Các bài học nên tham khảo