Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phần mở đầu: Quốc hiệu và tiêu ngữ, tên hợp đồng, địa điểm, thời gian, họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí kết bợp đồng.

I. ÔN TẬP LÍ THUYẾT

1. Hợp đồng là loại văn bản có tính chât pháp lí ghi lại nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giac dịch nhằm bảo đảm thực hiện đúng thỏa thuận đả cam kêt.

2. Hợp đồng gồm có các mục sau

-    Phần mở đầu: Quốc hiệu và tiêu ngữ, tên hợp đồng, địa điểm, thời gian, họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí kết bợp đồng.

-    Phần nội dung: Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất.

-    Phần kết thúc: Chữ kí, chức vụ, -họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết hợp dồng và xác nhận bằng dấu của cơ quan hai bên (nếu có).

3. Lời văn số liệu của hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ

II. LUYỆN TẬP

1. Cách diễn đạt được chọn

a)                                    Cách 1                b) Cách 2              c) Cách 2        d) Cách 2

Đó là các cách diễn đạt bảo đảm chính xác nghĩa.

3, 4. Học sinh tự làm.