Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 2: Phát hiện lỗi và nêu cách sửa lỗi đơn trong mục I.2 SGK. Câu 3: Đơn ở mục 3.1 SGK sai ở chỗ nào? Vì sao?

Câu 1: Đọc Đơn xin nghỉ học trong mục 1.1 SGK và cho biết đơn có những lỗi gì và nếu sửa chữa, em sẽ sửa như thế nào?

Trả lời:

-  Lỗi thiếu trong đơn:

+ Thiếu quốc hiệu

+ Thiếu ngày, tháng, năm, nơi viết đơn, họ và tên người viết đơn.

+ Thiếu chữ kí của người viết đơn.

-  Cách sửa: Bổ sung những phần thiếu

Câu 2: Phát hiện lỗi và nêu cách sửa lỗi đơn trong mục I.2 SGK.

Gợi ý:

-  Các lỗi mắc phải:

+ Thừa phần viết về bố mẹ, vì không cần thiết phải khai trong đơn này.

+ Lí do ttrình bày trong đom chưa rõ ràng, xác đáng.

+ Thiếu thời gian, nơi viết đơn, lời cam đoan, chữ kí của người viết đơn.

-  Cách sửa: bổ sung những phần thiếu, bỏ những chỗ viết thừa.

Câu 3: Đơn ở mục 3.1 SGK sai ở chỗ nào? Vì sao?

Trả lời:

-  Lỗi mắc phải:

+ Lí do viết đơn không xác đáng. Bởi lẽ đang sốt cao, li bì, không thể ngồi dậy được thì làm sao có thể tự mình tự viết đơn? (dối trá)

-  Cách sửa:

+ Thay người viết bằng tên và cách xưng hô của một phụ huynh.

+ Trình bày lại phần lí do cho thích hợp