Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Chị cán bộ miền Nam thưa với Bác điều gì ? Trả lời: Chị cán bộ miền Nam thưa với Bác : Chúng cháu đánh giặc Mĩ đến một trăm năm cũng không sợ. Chỉ sợ một điều là Bác... trăm tuổi."

1. Chị cán bộ miền Nam thưa với Bác điều gì ?
Trả lời: Chị cán bộ miền Nam thưa với Bác : Chúng cháu đánh giặc Mĩ đến một trăm năm cũng không sợ. Chỉ sợ một điều là Bác... trăm tuổi."
2. Câu nói ấy thể hiện tình cảm của đồng bào miền Nam với Bác như
thế nào ?
Trả lời : Câu nói ấy thể hiện rõ tình cảm vô cùng kính yêu của đồng bào miền Nam đối với Bác Hồ. Đồng bào miền Nam mong Bác sống thật lâu đổ sau ngày đất nước thống nhất, sẽ được đón Bác vô thăm. Đồng bào miền Nam luôn mong được gặp Bác.
3. Tình cảm của Bác với đồng bào miền Nam thể hiện như thế nào ?
Trả lời: Bác rất yêu thương đồng bào miền Nam, luôn quan tâm tới tình hình của miền Nam chiến đấu. Có lần Bác đã nói "Miền Nam trong trái tim tôi". Lúc sắp mất, Bác vẫn còn nghĩ đến miền Nam, mong miền Nam thắng giặc.
Nội dung: Tình cảm bao la của Bác Hồ dành cho đồng bào miền Nam cũng như tình cảm sâu nặng của đồng bào miền Nam dành cho Bác.