Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu hỏi 1: Thoạt tiên bạn nhỏ nhìn thấy lá cờ ở đâu?Câu hỏi 2: Hình ảnh lá cờ đẹp như thế nào?Câu hỏi 3: Cờ đỏ sao vàng mọc lên ở những nơi nào?Câu hỏi 4: Mọi người mang cờ đi đâu?

Câu hỏi 1: Thoạt tiên bạn nhỏ nhìn thấy lá cờ ở đâu?

-       Hướng dẫn: Em đọc kĩ phần đối thoại ở đầu văn bản, tìm xem vị trí của bạn nhỏ thấy lá cờ ở đâu. Tìm được vị trí ấy, đó chính là câu trả lời.

Câu hỏi 2: Hình ảnh lá cờ đẹp như thế nào?

-       Hướng dẫn: Em đọc tiếp đoạn từ “Tôi thấy rồi” cho đến “mênh mông buổi sáng”, tìm những từ ngữ mô tả vẻ đẹp của lá cờ. Đó chính là nội dung câu trả lời.

-     Gợi ý: Hình ảnh lá cờ rất đẹp: “cờ rực rỡ.... buổi sáng”.

Câu hỏi 3: Cờ đỏ sao vàng mọc lên ở những nơi nào?

-       Hướng dẫn: Em đọc thầm đoạn từ “Cỏ mọc trước cửa” đến “bập bềnh trên sóng”. Tìm xem những vị trí mà lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện. Tìm được những vị trí ấy là em đã có được câu trả lời.

Câu hỏi 4: Mọi người mang cờ đi đâu?

-       Hướng dẫn: Em đọc kĩ câu cuối của bài, suy nghĩ sẽ tìm được câu trả lời.

-     Gợi ý: Mọi người mang cờ đi dự “buổi............... thành công”.