Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ đâu ? 2. Kể lại việc lấy lửa trước khi nấu cơm.

Câu hỏi:

1. Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ đâu ?

2. Kể lại việc lấy lửa trước khi nấu cơm.

3. Tìm những chi tiết cho thấy thành viên của mỗi đội thổi cơm thi đều phối hợp nhịp nhàng, ăn ý với nhau.

4. Tại sao nói việc giật giải trong cuộc thi là "niềm tự hào khó có gì sánh nổi đối với dân làng" ?

Trả lời:

1. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc cùa người Việt cố bên sông Đáy ngày xưa.

2. Khi tiếng trống hiệu vừa dứt, bôn thanh niên của bôn đội nhanh như sóc thoăn thoắt leo lên bôn cây chuôi bôi mỡ bóng nhẫy để lấy nén hương

ám ở trên ngọn. Có người leo lên tụt xuống lại leo lên. Đây là một việc làm khó khăn, thừ thách và sự khéo léo của mỗi đội.

3. Những chi tiết cho thấy thành viên của mỗi dội thổi cơm thi đều phôi hợp nhịp nhàng ăn ý với nhau là: trong khi mỗi thành viên của đội lo việc lây lửa, những người khác đều mỗi người một việc: người ngồi vót những thanh tre già thành những chiếc đũa bông, người giã thóc, người giần sàng thóc đã giã thành gạo. Có lửa, người ta lấy nước nấu cơm. Vừa nấu cơm, các đội vừa đan xen uốn lượn trên sân đình trong sự cổ vũ của người xem.

4. Nói việc giật giải trong cuộc thi là niềm tự hào khó có gì sánh được của dân làng, vì giải thưởng là một minh chứng, là kết quả của sự nỗ lực, sự khéo léo, nhanh nhẹn, thông minh của cả tập thể.