Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp như thế nào? 2. Khi khách sắp xuống tàu, có điều bất ngờ gì xảy ra ?

1. Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp như thế nào?
Trả lời : Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp rất nồng hậu: vua mời họ vào cung điện, mở tiệc chiêu đãi, tặng nhiều vật quý.
2. Khi khách sắp xuống tàu, có điều bất ngờ gì xảy ra ?
Trả Lời : Khi khách sắp xuống tàu, có điều bất ngờ bỗng xảy ra : đó là viên quan bảo họ dừng lại, cởi giày ra và sai người cạo sạch đất bám vào đế giày của khách rồi mới để họ xuống tàu về nước.
3. Vì sao người Ê-ti-ô-pi-a không để khách mang đi, dù chỉ là một hạt cát nhỏ ?
Trả lời : Người Ê-ti-ô-pi-a không để khách mang đi, dù chỉ là một hạt cát nhỏ vì họ rất yêu quý đất đai của mình. Đối với họ đất đai của Tổ quốc, là anh em ruột thịt, đất đã nuôi sống họ, đất là thiêng liêng cao quý.
4. Theo em, phong tục trên nói lên tình cảm của Ê-ti-ô-pi-a đối với quê hương như thế nào ?
Trả lời : Phong tục trên nói lên tình cảm của Ê-ti-ô-pi-a đối với Tổ quốc là hết sức đằm thắm, mặn nồng, thiết tha, sáu sắc. Họ coi đất đai của Tổ quốc là thứ tài sản quý giá nhất.
Nội dung: Đất đai Tổ quốc là thứ thiêng liêng, cao quý nhất.

Các bài học nên tham khảo