Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị út là gì ? 2. Những chi tiết nào cho thấy chị út rất hổi hộp khi nhận công việc đầu tiên này ?

1. Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị út là gì ?

- Trả lời: Công việc đầu tiên của anh Ba giao cho chị út là rải truyền đơn.

2. Những chi tiết nào cho thấy chị út rất hổi hộp khi nhận công việc đầu tiên này ?

- Trả lời: Những chi tiết cho thấy chị út rất hồi hộp khi nhận công việc đầu tiên này là “út bồn chồn, thấp thỏm, ngủ không yên, nửa đêm dậy ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn”.

3. Chị Út đã nghĩ ra cách gì để rải hết truyền đơn ?

- Trả lời: Để rải truyền đơn, chị út nghĩ ra cách là: ba giờ sáng, chị giả đi bán cá như mọi bận. Tay bê rổ cá, bó truyền đơn giắt lên lưng quần. Chị rảo bước, truyền đơn từ từ rơi xuống đất. Gần tới chợ thi vừa hết, trời cũng vừa tới sáng.

4. Vì sao chị Út muốn được thoát li ?

- Trả lời: Út muốn được thoát li vì út yêu nước, ham hoạt động, muốn làm- được thật nhiều việc cho cách mạng.

Nội dung: Nguyện vọng và lòng nhiệt thành của một phụ nữ dũng cảm, muốn làm việc lớn, đóng góp công sức cho Cách mạng.