Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Dựa vào nội dung các tục ngữ trên, hãy xếp chúng vào ba nhóm sau ,Câu 2. Cách diễn đạt của tục ngữ có đặc điểm gì khiến người đọc dễ nhớ, dễ hiểu ? Chọn ý em cho là đúng nhất để trả lời, Câu 3. Theo em, học sinh phải rèn luyện ý chí gì ? Lấy ví dụ về những biểu hiện của một học sinh không có ý chí.

Câu 1. Dựa vào nội dung các tục ngữ trên, hãy xếp chúng vào ba nhóm sau :
a) Khẳng định rằng có ý chí thì nhất định thành công.
b) Khuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn.
c) Khuyên người ta không nản lòng khi gặp khó khăn.
Câu 2. Cách diễn đạt của tục ngữ có đặc điểm gì khiến người đọc dễ nhớ, dễ hiểu ? Chọn ý em cho là đúng nhất để trả lời:
a) Ngắn gọn, có vần điệu.
b) Có hình ảnh so sánh.
c) Ngắn gọn, có vần điệu, hình ảnh.
Câu 3. Theo em, học sinh phải rèn luyện ý chí gì ? Lấy ví dụ về những biểu hiện của một học sinh không có ý chí.

Trả lời:

Câu 1. Xếp thành ba nhóm:
a. Khẳng định rằng có ý chí thì nhất định thành công: (1) Có công mài sắt, có ngày nên kim. (4) Người có chí thì nên.
Nhà có nền thì vững.
b. Khuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn: (2) Ai ơi đã quyết thì hành. Đã đan thì lận tròn vành mới thôi!
(5) Hãy lo bền chí câu cua.
Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai!
c. Khuyên người ta không nản lòng khi gặp khó khăn: (3) Thua keo này bày keo khác (6) Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo. (7) Thất bại là mẹ thành công.
Câu 2. Cách diễn đạt của tục ngữ có những đặc điểm sau khiến người đọc dễ nhớ, dễ hiểu:
+ Ngắn gọn ít chữ + Có vần, nhịp câu đối.
- Có công mài sắt/có ngày nên kim
- Ai ơi đã quyết thì hành
Đã đan thì lận tròn vành mới thôi!
- Thua keo này/bày keo khác
- Người có chí thì nên/
Nhà có nền thì vững
- Hãy lo bền chí câu cua
Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai!
- Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo
- Thất bại là mẹ thành công
+ Có hình ảnh:
- Mài sắt nên kim: người kiên nhẫn
- Người đan lát quyết làm cho sản phẩm tròn vành.
- Kiên trì câu cua.
- Người chèo thuyền không ngã tay chèo giữa sóng to gió lớn.
Câu 3. Học sinh phải rèn ý chí vượt qua sự lười biếng của chính bản thân, bỏ dần những thói quen xấu.
Một học sinh không có ý chí, gặp một bài học dài, một bài tập khó đã bỏ cuộc. Bị điểm thấp, bị thầy cô rầy la là chán nản. Không chịu khắc phục các thói quen ngủ sớm, dậy muộn, luôn tìm cớ để trốn học: không có bút, mất bút là không làm bài; thấy trời mưa, trời nắng là muốn nghỉ học ở nhà giả vờ nhức đầu, đau bụng...
Nội dung: Các câu tục ngữ khẳng định có ý chí thì nhất định thành công, khuyên chúng ta cần giữ vững mục tiêu đã chọn, không nản lòng khi gặp khó khăn.