Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu hỏi 1: Bốn nàng tiên trong truyện tượng trưng cho những mùa nào trong năm?Câu hỏi 2: Em hãy cho biết mùa xuân có gì hay? Câu hỏi 3: Mùa Hạ, mùa Thu, mùa Đông có gì hay?Câu hỏi 4: Em thích nhất mùa nào? Vì sao?

Câu hỏi 1: Bốn nàng tiên trong truyện tượng trưng cho những mùa nào trong năm?

-  Hướng dẫn: Em suy nghĩ xem, một năm có mấy mùa? Tên của các mùa đó. Trả lời được những nội dung đó là em đã tìm được nội dung câu trả lời.

*   Bốn nàng tiên trong truyện tượng trưng cho......................... mùa trong

năm: mùa.................. mùa.................. mùa.................. mùa.................

Câu hỏi 2: Em hãy cho biết mùa xuân có gì hay?

-     Hướng dẫn: Em đọc lại lời nói của Đông khi nói về Xuân, và lời của bà Đất, em sẽ tìm được nội dung câu trả lời

-      Gợi ý. Mùa xuân về “Vườn.....................

Xuân làm cho............................ ”

 Câu hỏi 3: Mùa Hạ, mùa Thu, mùa Đông có gì hay?

-     Hướng dẫn: Em đọc lại câu nói của Xuân về Hạ, câu nói của Hạ về Thu và câu nói của Thu về Đông kết hợp với lời nói của bà Đất, em sẽ tìm được nội dung câu trả lời.

-    Gợi ý: Các mùa hạ, thu, đông, mỗi mùa đều có những vẻ sắc riêng.

+ Mùa hạ: Cho nắng cây cối mới................ ; học trò mới được..............

+ Mùa thu: Giúp bưởi.............. , có trăng.............

+ Mùa đông: Có bếp lửa............. , ấp ủ mầm.............

Câu hỏi 4: Em thích nhất mùa nào? Vì sao?

-     Hướng dẫn: Dựa vào những sắc thái và vẻ đẹp riêng của từng mùa,căn cứ vào sở thích riêng của từng em. Từng em có thể nêu ý riêng của mình. Nhưng khi nêu sở thích riêng của mình, em cần giải thích cho mọi người biết.

Các bài học nên tham khảo