Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 2: Đọc các câu sau: a) Ngày mai, chúng em sẽ đi thăm quan Viện bảo tàng của tỉnh. b) Ông hoạ sĩ già nhấp nháy bộ ria mép quen thuộc.

Câu 1: Đọc các câu văn trong mục 1 SGK và trả lời các câu hỏi:

a)   Gạch dưới những từ giông nhau trong các câu văn đó.

b)   Việc lặp đi lặp lại từ tre ở ví dụ a có gì khác việc lặp từ ở ví dụ b?

c)   Chữa lại câu mắc lỗi lặp từ.

Trả lời:

a)   Những từ ngữ giông nhau có trong đoạn trích:

-   Đoạn a: - tre - tre (bảy lần)

-  giữ - giữ (bốn lần)

-  anh hùng - anh hùng (hai lần).

-   Đoạn b: - truyện dân gian - truyện dân gian (hai lần)

b)   Việc lặp lại từ tre ở ví dụ a nhằm mục dich nhấn mạnh ý, tạo nhịp điệu hài hoà như một bài thơ cho văn xuôi. Còn lặp từ ở ví dụ b là lặp lỗi làm cho cấu văn rườm rà, nặng nề.

c)   Chữa lại câu mắc lỗi lặp từ như sau:

Em rất thích đọc truyệndân gian vì truyện có nhiều chi tiết tưởng tượng, kì ảo.

Câu 2: Đọc các câu sau:

a)  Ngày mai, chúng em sẽ đi thăm quan Viện bảo tàng của tỉnh.

b)   Ông hoạ sĩ già nhấp nháy bộ ria mép quen thuộc.

1. Trong các câu trên, những từ nào dùng không đúng?

2. Nguyên nhân mắc các lỗi trên là gì?

3. Hãy viết lại các từ dùng sai cho đúng.

Trả lời:

1. Trong câu a từ dùng sai: thăm quan.

Trong câu b từ dùng sai: nhấp nháy.

2. Nguyên nhân mắc lỗi:

Người sử dụng nhớ không chính xác hình thức ngữ âm của từ.

3. Sửa lại:

Câu a: Thay thăm quan bằng tham quan

Câu b: Thay nhấp nháy bằng mấp máy