Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thay yếu điểm bằng nhược điểm hoặc điểm yếu: Mặc dù còn một số nhược điểm (điểm yếu), nhưng so với năm học cũ, lớp 6B đã tiến bộ vượt bậc.

Chỉ ra những lỗi dùng từ trong những câu văn thuộc mục 1 SGK. Thay các từ đã dùng sai bằng các từ khác.

Trả lời:

*   Các câu văn mắc lỗi dùng từ sai nghĩa là:

a)   yếu điểm

b)   đề bạt

c)  chứng thực.

*  Thay bằng từ khác:

a)    Thay yếu điểm bằng nhược điểm hoặc điểm yếu: Mặc dù còn một số nhược điểm (điểm yếu), nhưng so với năm học cũ, lớp 6B đã tiến bộ vượt bậc.

b)   Thay dề bạt bằng bầu hoặc biểu quyết: Trong cuộc họp lớp, Lan đã được các bạn nhất trí bầu làm lớp trưởng.

c)  Thay chứng thực bằng chứng kiến: Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã được tận mắt chửng kiến cảnh nhà tan, cửa nát của những người nông dân.