Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Nghe - viết : - Trong bài thơ trên, những chữ đầu dòng đều viết hoa. 2. Điền vào chỗ trống ao hay oao :

1. Nghe - viết : CHƠI THUYỀN
- Trong bài thơ trên, những chữ đầu dòng đều viết hoa.
2. Điền vào chỗ trỐng ao hay oao :
ngọt ngào, mèo kêu ngoao ngoao, ngao ngán
3. Tìm các từ :
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hay n có nghĩa như sau :
- Cùng nghĩa với hiền : lành
- Không chìm dưới nước : nổi
- Vật dùng để cắt cỏ, gặt lúa : liềm
b) Chứa tiếng có vần an hay ang, có nghĩa như sau :
- Trái nghĩa với dọc : ngang“
- Nắng lâu, không mưa. làm đất nứt nẻ : hạn hán
- Vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạc : đàn

Các bài học nên tham khảo