Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu hỏi 1: Kể tên những loài cây được trồng phía trước lăng Bác?Câu hỏi 2: Kể tên những loài hoa nổi tiếng ở khắp mọi miền đất nước được trồng quanh lăng Bác.Câu hỏi 3. Câu văn nào cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm của con người đối với Bác?

Câu hỏi 1: Kể tên những loài cây được trồng phía trước lăng Bác?

     Hướng dẫn:  Em đọc kĩ đoạn 2 (từ “Ngay thềm cho đến nở lứa đầu”), em sẽ tìm được những loài cây trồng phía trước lăng Bác.

Câu hỏi 2: Kể tên những loài hoa nổi tiếng ở khắp mọi miền đất nước được trồng quanh lăng Bác.

-       Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 3 (từ “Sau lăng cho đến ngào ngạt”), em sẽ tìm được câu trả lời.

Câu hỏi 3. Câu văn nào cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm của con người đối với Bác?

Hướng dẫn: Em đọc kĩ câu cuối, suy nghĩ xem, có phải đó là câu nói về tình cảm của cây và hoa cũng mang tình cảm của con người đối với Bác không? Nếu đúng như em nghĩ, thì em cần chọn.