Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu hỏi 1: Các bộ phận của cây dừa (lá. ngọn, thân, quả) được so sánh với những gì?Câu hỏi 2: Cây dừa gắn bó với thiên nhiên (gió, trăng, mây, nắng, đàn cò) như thế nào?Câu hỏi 3: Em thích câu thơ nào? Vì sao?

Câu hỏi 1: Các bộ phận của cây dừa (lá. ngọn, thân, quả) được so sánh với những gì?

-  Hướng dẫn: Em đọc lại toàn bài xem tác giả đã so sánh các bộ phận của cây dừa với những hình ảnh nào. Đó chính là câu trả lời.

-      Gợi ý:

+ lá dừa: được so sánh như cánh tay chiếc lược.

+ ngọn dừa: được so sánh như cái đầu (gật đầu).

+ quả dừa: được ví như đàn lợn con.

+ thân dừa: được ví như con người đứng canh trời đất.

Câu hỏi 2: Cây dừa gắn bó với thiên nhiên (gió, trăng, mây, nắng, đàn cò) như thế nào?

-       Gợi ý - Cây dừa gắn bó với thiên nhiên rất gần gũi thân thiết. Ngày thì đón gió, đêm thì gọi trăng, nở hoa cùng sao, chải tóc cho mây xanh, làm dịu nắng trưa, vui cùng đàn cò trắng.

Câu hỏi 3: Em thích câu thơ nào? Vì sao?

-       Hướng dẫn: Đọc lại toàn bộ bài thơ, tự em xác định những câu thơ mà em thích.

Ví dụ: câu   “Đêm hè hoa nở cùng sao

Tàu dừa chiếc lược chải vào mây xanh”.

Hoặc một số câu thơ khác. Rồi nói lên cảm nghĩ của mìnhra. 

Các bài học nên tham khảo