Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 2: Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu văn trong mục II. SGK- tr 119 và trả lời các câu hỏi:

Câu 1: đọc các câu trong mục I.SGK và trả lời các câu hỏi sau:

1. Xác định chù ngữ vị ngữ trong câu trên.

2. Vị ngữ của các câu trên do những từ hoặc cụm từ loại nào tạo thành?

3.     Chọn những từ hoặc cụm từ phủ định thích hợp cho sau đây điển vào trước vị ngữ của các câu trên: không, không phải, chưa, chưa phải.

Trả lời:

1.    Chủ ngữ, vị ngữ của các câu:

a)    Phú ông / mừng lắm.

          CN              VN

b)    Chúng tôi / tụ hội ở góc sân.

          CN                    VN

2.     Vị ngữ của các câu đã cho do các từ ngữ sau tạo thành:

-  Cụm tính từ: mừng lắm

-  Cụm động từ: tụ liội ở góc sân.

3. Có thể thêm các từ ngữ phủ định:

a) Phú ông klìông mừng lắm.

b)    Chúng tôi không tụ hội ở góc sân.

Câu 2: Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu văn trong mục II. SGK- tr 119 và trả lời các câu hỏi:

1.    Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu.

2.     Chọn trong hai câu đã dẫn một câu thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn văn dưới đây. Giải thích vì sao em chọn câu này mà không chọn câu khác.

Ấy là vào đầu mùa hè một năm kia. Buổi sáng tôi đang đứng ngoài cửa gặm mấy nhánh cỏ non ăn điểm tâm. Bổng (...) tay cầm que, tay xách cái ống bơ nước. Thấy bóng người, tôi vội lẩn xuống cỏ, chui nhanh vê hang.

Trả lời:

1. Chủ ngữ và vị ngữ của các câu:

a)     Đằng cuối bãi, hai cậu bé con / tiến lại.

                          CN                    VN

b)     Đằng cuối bãi, tiến lại / hai cậu bé con.

                   CN                           VN

2. Chọn câu b để điền vào chỗ trống. Lí do: Hai cậu bé con lần đầu tiên xuất hiện trong đoạn trích. Nếu đưa hai cậu bé con lên đầu câu thì có nghĩa là những nhãn vật đó đã được từ trước.