Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Những từ ngữ và chi tiết nào ở khổ thơ 1 nói lên địa thế đặc biệt của Cao Bằng ? 2. Tác giả sử dụng những từ ngữ và hình ảnh nào để nói lên lòng mến khách, sự đôn hậu của người Cao Bằng ?

Câu hỏi:

1. Những từ ngữ và chi tiết nào ở khổ thơ 1 nói lên địa thế đặc biệt của Cao Bằng ?

2. Tác giả sử dụng những từ ngữ và hình ảnh nào để nói lên lòng mến khách, sự đôn hậu của người Cao Bằng ?

3. Tìm những hình ảnh thiên nhiên được so sánh với lòng yêu nước của người dân Cao Bằng.

4. Qua khổ thơ cuối, tác giả muốn nói lên điều gì ?

5. Học thuộc lòng bài thơ.

Trả lời:

1.Những từ ngữ và chi tiết ở khổ thơ 1 nói lên địa thế đặc biệt của Cao Bằng là: sau khi qua ... ta lại vượt ... lại vượt. Đỏ là những từ ngữ cho thấy địa thế xa xôi, đặc biệt hiểm trở của Cao Bằng.

2. Để nói lên lòng, mến khách, sự đôn hậu của người Cao Bằng, tác giả sử dụng những từ ngữ và hình ảnh của mận ngọt đón môi ta dịu dàng, người trẻ thì rất thương, rất thảo. Người già thì lành như hạt gạo, hiền như suối trong.

3. Những hình ảnh thiên nhiên được so sánh với lòng yêu nước của người dân Cao Bằng.

Còn núi non Cao Bằng

Đo làm sao cho hết

Như lòng yêu đất nước

Sâu sắc người cao Bằng

Đã dâng hết tận cùng

Hết tầm cao Tổ quốc

Lại lặng thầm trong suốt

Như suối khuất rì rào...

4. Qua khổ thơ cuối, tác giả muốn nói Cao Bàng rất quan trọng. Người Cao Bằng vì cả nước mà giữ lấy biên cương.

Nội dung: Ca ngợi Cao Bằng - mảnh đất có địa thế đặc biệt, có những ĩ-gười dân mến khách, đôn hậu đang gìn giữ biên cương cùa Tổ quốc.