Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu hỏi 1: Anh Nha được giao nhiệm vụ gì?Câu hỏi 2: Vì sao anh Nha hỏi giấy tờ của Bác Hồ? Câu hỏi 3: Bác Hồ khen anh Nha thế nào?Câu hỏi 4: Em thích chi tiết nào nhất? Vì sao?

Câu hỏi 1: Anh Nha được giao nhiệm vụ gì?

-       Hướng dẫn: Đọc phần đầu của chuyện, tìm xem đơn vị bảo vệ Bác Hồ được bố sung ai? Ai được phân công đứng ở vọng gác và làm nhiệm vụ gì? Trả lời được những câu hỏi đó là em đã tìm được câu trả lời.

Câu hỏi 2: Vì sao anh Nha hỏi giấy tờ của Bác Hồ?

-    Hướng dẫn: Vừa mới bổ sung vào đơn vị bảo vệ, anh Nha đã biết Bác Hồ chưa? Làm nhiệm vụ canh gác thì phải thực hiện công việc của mình như thế nào? Giải đáp được những câu hỏi đó là em đã tìm được câu trả lời.

 Câu hỏi 3: Bác Hồ khen anh Nha thế nào?

-    Hướng dẫn: Đọc lại phần cuối câu chuyện, em sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi trên.

Câu hỏi 4: Em thích chi tiết nào nhất? Vì sao?

-     Hướng dẫn: Đọc lại toàn bộ, suy nghĩ xem chi tiết nào em thích thì chọn chi tiết đó, rồi giải thích lí do.

Ví dụ: Em thích chi tiết anh Nha nói: “Bác cũng phải có giấy mà! Có giấy mới được vào mà”. Vì chi tiết đó thể hiện tính nhiêm túc chấp hành nhiệm vụ của người chiến sĩ bảo vệ. Nhưng nó cũng bộc lộ tính nguyên tắc cứng nhắc của người làm nhiệm vụ. Tuy không biết mặt Bác (vì mới chuyến đến) nhưng Bác đã tự giới thiệu mình với anh Nha rồi. Một chi tiết vừa thể hiện tính nghiêm túc trong làm nhiệm vụ, vừa thế hiện cái vui, cái tức cười của người chiến sĩ bảo vệ.