Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu hỏi 1: Nhờ bài viết trên, em biết được những điều gì mới? Câu hỏi 2: Vì sao bài viết được đặt tên là bạn có biết?Câu hỏi 3: Hãy nói về cây cối ở làng, phố hay trường em.

 Câu hỏi 1: Nhờ bài viết trên, em biết được những điều gì mới?

Em đọc kĩ các thông tin, chính xác thông tin này sẽ cho em biết những điều mà trước đến nay em chưa biết, hoặc chỉ nghe nói sơ qua em. Từ đó em có thể suy ra, xác định nội dung cần trả lời.

 Câu hỏi 2: Vì sao bài viết được đặt tên là bạn có biết?

-     Gợi ý: Bài viết được đặt tên như vậy là vì những thông tin về các loài cây trên không ai ngờ, không ai tưởng tượng được là nó tồn tại trên đời này. Nó vừa lạ vừa độc đáo, hiếm thấy.

Câu hỏi 3: Hãy nói về cây cối ở làng, phố hay trường em.

a.Cây cao nhất.

b.Cây thấp nhất.

c.Cây to nhất.

-    Hướng dẫn: Dựa vào nội dung câu hỏi và dựa vào thực tế ở làng, phố, trường em mà em quan sát được cây có cây nào cao nhất hoặc thấp nhất, hoặc to nhất thì em chọn và nêu lên (ví dụ cây đa, cây si, cây mer...) khi nêu em cũng có thế nêu những con số ước tính.