Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Anh Đóm lên đèn đi đâu ? 2. Anh Đóm thấy những cảnh gì trong đêm ?

1. Anh Đóm lên đèn đi đâu ?

Trả lời : Anh Đóm lên đèn đi gác suốt đêm lo cho người ngủ.

2. Anh Đóm thấy những cảnh gì trong đêm ?

Trả lời : Anh Đóm thấy cảnh chị Cò Bợ ru con, cảnh thím Vạc lặng lẽ mò tôm ở ngoài sông.

3. Tìm một hình ảnh đẹp của anh Đóm trong bài thơ ?

Trả lời: Sau đây là hình ảnh đẹp của anh Đóm :

Vung ngọn đèn lồng Anh Đóm quay vòng Như sao bừng nở

Nội dung: Đom Đóm rất chuyên cần. Cuộc sống của các loài vật ở làng quê vào ban đêm rất đẹp và sinh động.

Các bài học nên tham khảo