Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn - Loigiaihay Lý thuyết Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn số hữu hạn là gì, làm tròn số, luyện tập số thập phân hữu hạn số thập phân vô hạn tuần hoàn, số hữu tỉ, hữu hạn và vô hạn, số nguyên tố, số vô tỉ lớp 7, violympic

- Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn - Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết chúng dưới dạng đó

Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết chúng dưới dạng đó

Hãy điền vào dấu hỏi chấm một số nguyên tố có một chữ số để A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Có thể điền mấy số như vậy?

a)Trong các phân số sau đây, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Giải thích.

Dùng dấu ngoặc để chỉ rõ chu kì trong thương ( viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn) của các phép chia sau:

Viết các số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số tối giản

Viết các phân số dưới dạng số thập phân?

Các số sau đây có bằng nhau không?