Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

So sánh, tìm ra sự khác nhau giữa các quả trứng ở hình 2

So sánh, tìm ra sự khác nhau giữa các quả trứng ở hình 2

Trả lời:

 

+ Hình 2a: Quả trứng chưa ấp có lòng trắng, lòng đỏ riêng biệt.

+ Hình 2b: Quả trứng đã được ấp 10 ngày, có thể nhìn thấy mắt và chân.

+ Hình 2c: Quả trứng đã được 15 ngày, có thể nhín thấy phần đầu, mỏ, chân, lông gà.

+ Hình 2d : Quả trứng đã được ấp khoảng 20 ngày, có thể nhìn thấy đầy đủ các bộ phận của con gà, mắt đang mở (phần lòng đỏ không còn nữa)